Wiedza dla Inwestorów

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Jak budować domu na gruncie rolnym ? Budowa domu jednorodzinnego na gruncie rolnym nie jest problemem, pod warunkiem obowiązującego planu miejscowego dla danej działki. Przyzwyczaiłem się do sytuacji, że sprawę odrolnienia bierze na siebie gmina, starostwo, które...

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

Analiza terenu - Wyspa Sobieszewska Zapisy karty terenu 195-11 w punkcie 7. są nie jednoznaczne i nie wprost ale potencjalnie ograniczają swobodne budowanie na tym terenie. cytat "nowe siedliska mogą być lokalizowane w sąsiedztwie istniejących oraz w pasie...

teren zabudowy w Nowym Targu

Analiza terenu i możliwości zabudowy Teren 10.1 UT sąsiaduje z 9.1MT Ograniczenia podstawowe : Teren przeznaczony pod usługi turystyczne ( patrz ustawa o usługach turystycznych ) oraz funkcji pomocniczych turystyce. Minimalne podziały działek nieruchomości dla funkcji...

Share This