tereny na Wsypy Sobieszewskiej

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

Analiza terenu – Wyspa Sobieszewska Zapisy karty terenu 195-11 w punkcie 7. są nie jednoznaczne i nie wprost ale potencjalnie ograniczają swobodne budowanie na tym terenie. cytat „nowe siedliska mogą być lokalizowane w sąsiedztwie istniejących oraz w pasie...
teren zabudowy w Nowym Targu

teren zabudowy w Nowym Targu

Analiza terenu i możliwości zabudowy Teren 10.1 UT sąsiaduje z 9.1MT Ograniczenia podstawowe : Teren przeznaczony pod usługi turystyczne ( patrz ustawa o usługach turystycznych ) oraz funkcji pomocniczych turystyce. Minimalne podziały działek nieruchomości dla funkcji...