tereny na Wsypy Sobieszewskiej

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

Analiza terenu — Wyspa Sobieszewska Zapisy kar­ty terenu 195–11 w punkcie 7. są nie jed­noz­naczne i nie wprost ale potenc­jal­nie ogranicza­ją swo­bodne budowanie na tym tere­nie. cytat “nowe siedliska mogą być lokali­zowane w sąsiedztwie ist­nieją­cych oraz w pasie...