teren zabudowy w Nowym Targu

teren zabudowy w Nowym Targu

Analiza terenu i możliwości zabudowy Teren 10.1 UT sąsiaduje z 9.1MT Ograniczenia podstawowe : Teren przeznaczony pod usługi turystyczne ( patrz ustawa o usługach turystycznych ) oraz funkcji pomocniczych turystyce. Minimalne podziały działek nieruchomości dla funkcji...

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Jak budować domu na gruncie rolnym ? Budowa domu jednorodzinnego na gruncie rolnym nie jest problemem, pod warunkiem obowiązującego planu miejscowego dla danej działki. Przyzwyczaiłem się do sytuacji, że sprawę odrolnienia bierze na siebie gmina, starostwo, które...