tereny na Wsypy Sobieszewskiej

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

Analiza terenu – Wyspa Sobieszewska Zapisy karty terenu 195-11 w punkcie 7. są nie jednoznaczne i nie wprost ale potencjalnie ograniczają swobodne budowanie na tym terenie. cytat „nowe siedliska mogą być lokalizowane w sąsiedztwie istniejących oraz w pasie...