Analiza Planu Zagospodarowania w obszarze przy obwodnicy Trójmiasta

Przykład­owo :

Na dzi­ałce 1000m2 zabudu­jesz domem max. 25% tj. 250m2, powierzch­nię bio­log­icznie czyn­ną win­na być min. 50% tj. 500m2, inten­sy­wność zabu­dowy maksy­mal­nie 0,5 czyli domu powyżej 500m2 powierzch­ni użytkowej nie wybudu­jesz.
Wysokość budynków do 11,0m o dachach 35 — 45 stop­ni z min­i­mal­nym okapem 0,6m.

 

mapa-otomin-kolbudy-projektczesc-rzut-planu-otomino opis-do-mapy-kolbudy-biuro-projekt

Strona Kol­bud ze aktu­al­ny­mi plana­mi miejs­cowy­mi

Strona Kolbudy.pl z aktu­al­ny­mi Plana­mi Miejs­cowy­mi

Tu zna­jdziesz treść planu Kol­bud

Link do Mapy Planu Kol­budy — Otomi­no

 

Share This