Analiza Planu Zagospodarowania w obszarze przy obwodnicy Trójmiasta

Przykład­owo :

Na dzi­ałce 1000 m² zabudu­jesz domem max. 25% tj. 250 m², powierzch­nię bio­log­icznie czyn­ną win­na być min. 50% tj. 500 m², inten­sy­wność zabu­dowy maksy­mal­nie 0,5 czyli domu powyżej 500 m² powierzch­ni użytkowej nie wybudujesz. 
Wysokość budynków do 11,0m o dachach 35 — 45 stop­ni z min­i­mal­nym okapem 0,6m.

 

mapa-otomin-kolbudy-projektczesc-rzut-planu-otomino opis-do-mapy-kolbudy-biuro-projekt

Strona Kol­bud ze aktu­al­ny­mi plana­mi miejscowymi

Strona Kolbudy.pl z aktu­al­ny­mi Plana­mi Miejscowymi

Tu zna­jdziesz treść planu Kolbud

Link do Mapy Planu Kol­budy — Otomino

 

Share This