Analiza terenu i możliwości zabudowy

Teren 10.1 UT sąsiaduje z 9.1MT

Ograniczenia podstawowe :

Teren przeznaczony pod usługi turystyczne ( patrz ustawa o usługach turystycznych ) oraz funkcji pomocniczych turystyce.

Minimalne podziały działek nieruchomości dla funkcji pensjonatowej 1200m2.
Dachy dwuspadowe i pochodne o kątach od 30 do 50 stopni, ale dla budynków usługowych dachy mogą być kształtowane indywidualnie.
Ograniczenia w zabudowie działki : powierzchnia zabudowy max. 30% działki oraz min. 40% powierzchni biologicznie czynnej.
Wysokość zabudowy usługowej turystycznej ograniczono do wysokości 15m.

Przykład możliwości zabudowy budynkiem hotelowym / GD-3024-10 SIZE1812(28,5.64) /:

Posiadając działkę 1800m2 można na niej maksymalnie wybudować budynek o powierzchni zabudowy 540m2.
Wysokość 15m umożliwia wybudowanie budynku nawet 5 kondygnacyjnego ( 5 x 3,0m =15,0m ).
Dla 5 kondygnacji Kubatura takiego budynku = 8100m3, powierzchnia całkowita = 2700m2.
Dla 4 kondygnacji Kubatura takiego budynku = 8100m3, powierzchnia całkowita = 2160m2.

Z powierzchni 540m2 ok. 150m2 zajmie konstrukcja budynku, klatka schodowa z korytarzami ok. 150m2.
Wstępnie można oszacować, że na każdej kondygnacji przewiduje się ok. 7 pokoi 1-2 osobowych o powierzchni 20m2.

Przykładowo dla działki 1800m2 (540m2 zabudowy) wstępne wyliczenia w zakresie intensywności zabudowy :
wariant 1 – budynek 4 kondygnacyjny z 20 pokojami 1-2 osobowymi ( wstępnie należy uznać to rozwiązanie za optymalne )
wariant 2 – budynek 5 kondygnacyjny z 30 pokojami 1-2 osobowymi ( w praktyce może być nie do zaprojektowania )
– dla obu wariantów założono że na parterze znajduje się recepcja i restauracja/gastronomia.
ps. szacunkowe obliczenia nie zastąpią wykonania koncepcji przestrzennej z rozmieszczeniem wszystkich pokoi noclegowych.

Informacje o zagospodarowaniu terenu :

Link do Planu miejscowego działki

Miasto Nowy Targ –  strona urzędu Miasto Nowy Targ

Starostwo Nowotarskie – Starostwo Nowotarskie pozwolenia na budowę

miejscowość Kluszkowce : podstawowe informacje https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluszkowce

mapa-nowy-targ-kluszkowice-geoportal-1

mapa-kluszkowce-zabudowalegenda-planu-kluszkowce

Share This