Analiza terenu – Wyspa Sobieszewska

Zapisy karty terenu 195-11 w punkcie 7. są nie jednoznaczne i nie wprost ale potencjalnie ograniczają swobodne budowanie na tym terenie.
cytat „nowe siedliska mogą być lokalizowane w sąsiedztwie istniejących oraz w pasie przylegającym do ulic i dróg publicznych”

Wniosek dla terenu 195-11 : jeżeli nie posiadasz działki przy ulicy lub przy zabudowanej działce, możesz mieć kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W razie rozwiania wątpliwości warto udać się na spotkanie z urzędem i próbować się dowiedzieć jak ten zapis wygląda w praktyce.

karta-terenu-195-11

Materiały bazowe ze stron Miasta Gdańsk

http://www.gdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/24-Wyspa-Sobieszewska,a,5040

mapa-wyspa-sobieszewo-dzialki plan-miejscowy-planowanie-inwestycji

Share This