Analiza terenu pod zabudowę część Wyżynna

Przeglą­da­jąc Uch­wałę Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdańs­ki z dnia 10 sierp­nia 2005 r. natrafiłem ciekawą roz­bieżność planisty­czną doty­czącą miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego Gminy Pruszcz Gdańs­ki — część wyżyn­na.

Dlaczego podzi­ały grun­towe nie odpowiada­ją lin­iom podzi­ałów planu miejscowego ?

Widzi­ałem infor­ma­c­je o zmi­an­ie planu z roku 2005, ciekawe czy zostaną uwzględ­nione podzi­ały nieruchomości ?

plan-miejscowy-podzial-gruntu

 

Informacje o terenie

http://pruszczgdanski.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-miejscowe/775-obowiazujace.html

http://pruszczgdanski.pl/pl/urzad/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-miejscowe/775-obowiazujace

http://pruszczgdanski.pl/images/docs/urzad_gminy/zagospodarowanie/plany_miejscowe/mapa%204a1,%205a1,%206a1%20-%20lacznie%20(dobra%20jakosc).pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pruszcz_Gda%C5%84ski_(gmina_wiejska)

http://www.powiat-gdanski.pl/

fragmenty planistyczne z planów miejscowych

plan-miejscowy-straszyn mapa-dzialki-straszyn-pruszcz-gdanskidzialki-mapa-podzial

Share This